Vakantie webshop

U bevindt zich nu op de vakantie webshop van Uitgeverij Het Noorderlicht. Al onze orders die via www.hetnoorderlicht.com besteld worden, verwerken we altijd zelf. Zo houden we voeling met onze klanten en boeken en materialen. Als we met vakantie zijn dan sturen we u door naar onze webshop bij de Vrije Uitgevers. De Vrije Uitgevers is het samenwerkingsverband van een aantal uitgeverijen waarbij Het Noorderlicht ook is aangesloten. Op deze manier kunt al onze boeken en een aantal van onze opstelmaterialen blijven bestellen bij ons. De hele afhandeling van bestelde orders loopt via De Vrije Uitgevers / Vrije boeken, ze zijn telefonisch  bereikbaar via 033-2022080 of per mail info@vrijeboeken.com. Dank voor uw bestellingen en begrip voor een misschien andere omgeving dan u gewend bent! 

€ 12,50
De kunst van het helpen - E-book

Wat is het helpen dat ook werkelijk helpt? Een boek dat verrassend anders is en de lezer prikkelt om verder te denken.De kunst van het helpen gaat over de diepe menselijke behoefte om een ander te helpen. Helpen, op een systemisch-fenomenologische manier. Helpen is een kunst en een kunde en in dit boek staan talloze recepten en tips om deze kunst te verfijnen. Hellinger gaat uitvoerig in op de innerlijke processen van de professionele helper, op de vijf principes van helpen en op de valkuilen die we als helper tegen kunnen komen. Zijn fenomenologische benadering en familieopstellingen zijn in hoog tempo bekend geworden in vele landen van de wereld. Vandaar uit verkent hij processen als verzoening en helpen. Voor wie durft om zijn eigen opvattingen ter discussie te stellen, kan dit boek een bron van inspiratie zijn. Bert Hellinger (1925) is in Duitsland geboren. Hij woont met zijn (tweede) vrouw, Sophie Hellinger, in Zuidoost Beieren. Samen geven ze seminars over de hele wereld. Hij heeft meer dan tachtig boeken geschreven. Zijn reputatie is niet onomstreden. Velen hekelen zijn directe, confronterende stijl en zijn opvattingen over man-vrouw verhoudingen en onderwerpen als insect en daderschap. Zelf zegt hij daarover dat hij alleen maar noemt wat hij waarneemt.

€ 12,50
Vleugels voor Verandering - E-book

Een must-read voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met organisatieverandering en -ontwikkeling.Hoe zijn systemische principes werkzaam in organisaties? Wat ervaren mensen in die organisaties daarvan? Dit boek geeft antwoord op deze en nog meer vragen over de systemisch-fenomenologische manier van werken in organisaties en in de maatschappij. Jan Jacob Stam behandelt vanuit diezelfde invalshoek een groot aantal kwesties zoals bijvoorbeeld fraude, succes, krimp, bedrijfsoverdracht, licenties. Er staan talloze voorbeelden in van organisaties en thema's, plus opstellingen daarover uit Europa, Latijns Amerika, Rusland en de VS. Samen maken ze dit boek tot de Lonely Planet in het land van systemisch-fenomenologisch werken. Dit boek laat je kennis maken met Jan Jacob's ervaringen en inzichten. Het leest alsof je op een winteravond bij de open haard zit en Jan Jacob niet moe wordt om je deelgenoot te maken van deze bijzondere wereld. Jan Jacob Stam (1954) is oprichter van het Bert Hellinger Instituut Nederland en gewaardeerd opleider in meer dan twintig landen, is al vijftien jaar een voortrekker, onderzoeker en verspreider van het systemisch-fenomenologisch werken, onder andere in de vorm van organisatieopstellingen.

€ 12,50
Tao en de kunst van famileopstellingen - E-book

Tao en de kunst van familieopstellingen is een tijdloos boek dat woorden geeft aan universele dynamieken en concepten die ongrijpbaar lijken. Een handboek voor opstellers, therapeuten en coaches.De juiste innerlijke houding van de opsteller is van essentieel belang bij het begeleiden van opstellingen. De Tao biedt hierin een helder en bijna poëtisch referentiekader die als leidraad kan fungeren voor de opsteller. Het wijst je de weg in het ontwikkelen van je innerlijke houding en hoe deze ten dienste te stellen van het opstellings- en helingsproces van de cliënt. Elmer Hendrix opent in heldere bewoordingen en stap voor stap, de rijkdom aan inzichten die de Tao biedt aan iedere opsteller, coach of therapeut. "Tao en de kunst van familieopstellingen is een tijdloos boek dat woorden geeft aan universele dynamieken en concepten die ongrijpbaar lijken." Els van Steijn Open jezelf voor Tao. Vertrouw dan op je natuurlijke reacties, en alles zal op zijn plaats vallen. Lao Tzu

€ 11,50
Systemisch adviseren - E-book

De aanpak is eenvoudig als effectief: uitzoomen in plaats van details analyseren; naar het vertrekpunt kijken om het einddoel te kunnen zien; openstaande rekeningen onder ogen zien om weer omzet te krijgen; mallemolens van patronen gaan zien om een andere weg te kunnen gaan; begrijpen dat problemen oplossingen voor iets anders zijn. Dat betekent niet dat het altijd makkelijk is om systemisch te interveniëren. Je moet er namelijk iets voor doen: het lef hebben om niet alleen vanuit een ander perspectief te kijken, maar ook te handelen. Bereidheid om de werkelijkheid onder ogen te zien en dromen en illusies los te laten. In die zin kun je bij deze manier van werken niet aan de zijlijn blijven staan. Maar kleine én grote veranderingen zijn de beloning.

€ 12,50
Zinnen die de ziel raken - E-book

Deze zinnen zijn niet alleen voor opstellers. Ondanks wat de ondertitel belooft. Deze zinnen zijn voor ieder die zichzelf of anderen op zielsniveau wil laten raken. Iedere opsteller maakt op z'n minst, zo nu en dan gebruik van systemische zinnen. Maar wat zijn nu de juiste systemische zinnen? De zinnen die de ziel raken waardoor een helende beweging kan ontstaan? Elmer Hendrix heeft met grote zorgvuldigheid, helende zinnen die gebruikt kunnen worden in systemische opstellingen, uitgewerkt. Voor vrijwel iedere dynamiek zijn de zinnen beschreven én voor de reacties van de client hierop. Dat maakt dit boek zo krachtig. Behalve de helende zinnen geordend naar dynamieken, heeft Hendrix ook 16 opstellingen uitgewerkt zodat de lezer kan zien hoe hij de zinnen zelf toepast. In het derde deel van het boek zijn een aantal meditaties opgenomen. Deze meditaties zijn een aanvulling de helende zinnen in het werk met clienten. Dit boek is een heldere leidraad voor iedere opsteller. Het leert je welke zinnen passend en werkend kunnen zijn binnen de dynamieken die zich tonen. Vanuit de familieopstellingen neemt Elmer je mee.

€ 12,50
Slimmer met het Systeem - E-book

De uitdagingen waar organisaties voor staan worden steeds complexer. Tegelijkertijd stijgt de behoefte aan professionele autonomie en zelforganisatie. Om een antwoord te bieden aan beide uitdagingen, hebben leidinggevenden juist een cruciale positie. Dit boek laat op basis van een systemische benadering zien welke rol jij als leidinggevende kunt spelen. Wat je vanuit systemisch perspectief kunt doen en wat je beter kunt laten. Veelvoorkomende vraagstukken en systemische begrippen worden stap voor stap ontleed zonder aan diepgang te verliezen. Het boek Slimmer met het systeem is een praktische vertaling voor leiders en leidinggevenden in organisaties van het eerder verschenen boek'Tegen de stroom mee'.

€ 22,95
Consultoria Sistemica

Este es un libro práctico. Un libro para consultores y todos aquellos que deseen cambiar, mejorar o entender algo acerca de cómo el trabajo de su equipo está funcionando. La propuesta es ridículamente fácil: alejarse (zoom out) en lugar de analizar los detalles; considerar el punto de partida (el origen) para poder ver la meta final; enfrentar los saldos pendientes con el fin de mejorar la rotación de personal; descubrir todos los círculos sin fin de los patrones recurrentes para tomar otra ruta; entender que los problemas son soluciones para otras cosas. No significa que siempre sea fácil intervenir sistémicamente hablando. Sí tienes qué hacer algo: tener las agallas para no sólo mirar desde una perspectiva diferente, sino también para actuar desde ahí. En este sentido no te puedes quedar al margen, cruzado de brazos cuando trabajas de esta manera. Pero serán tus recompensas los cambios, ya sean muy pequeños o muy grandes. Para todos aquellos, quienes desde su propio lugar, les gusta contribuir a la vitalidad de las organizaciones.

€ 22,95
Alas para un cambio

Alas para un cambio es una lectura obligada para coaches y directores de empresa para encontrar alternativas y cambios de perspectiva a los problemas cotidianos de una organización. A través de la mirada y el trabajo sistémico que brillantemente expone Jan Jacob Stam podemos acceder a nuevas respuestas y a encontrar sentido a dinámicas invisibles que parece escapan a nuestro saber académico a la hora de gestionar organizaciones.Este libro gira alrededor del desarrollo de las organizaciones desde una perspectiva sistémica. Habla de los principios sistémicos. ¿Cómo influyen en las organizaciones? ¿Cómo viven las personas los principios sistémicos en las organizaciones? Este libro busca responder a muchas más preguntas de cómo trabajar con la perspectiva fenomenológica sistémica en organizaciones y en la sociedad en general. Desde la misma perspectiva, este libro incluye una serie de asuntos como fraude, éxito, decrecimiento y sucesión. Incluye ejemplos de constelaciones y asuntos de onstelaciones realizadas en América del Sur, Europa, Rusia y Estados Unidos. Todo junto hace de este libro un Lonely Planet del mundo del trabajo con la mirada fenomenológica sistémica. Jan Jacob Stam, fundador del Instituto Bert Hellinger en losPaíses Bajos, y un reconocido maestro y conferencista en más de 20 países, ha sido un líder y un investigador por más de 15 años en el campo del trabajo sistémico. Este libro es como un sueño de noches de invierno cuando no podemos dormir y Jan Jacob te mantiene despierto haciéndote participe de este mundo especial.

€ 14,95
The fountain, find your place - E-book

Using the fountain as metaphor for the family system, you learn what your own, unique place is. Once in your place, you receive the flow essential to how your life progresses.Do you encounter the same problems in your daily life, time and time again? Do you want to shake off a feeling that you just can't put your finger on? Do you often feel guilty or are you a people pleaser? Are you stuck in an unhealthy relationship or is contact with your parents difficult? How can you learn to deal with this, so you can experience more calmness in your life? Stubborn patterns in your life can often be traced back to your family system, the inseverable connection you have with your family members. Just like in nature, this system has invisible laws that you're often unaware of but that significantly influence your life. This handbook, full of practical tips and straightforward theories, explains how you can make systemic laws work for you, in order to live life to the fullest. Using the fountain as a metaphor for the family system, you will learn about your own, unique place. Once in your place, you will receive the flow that is essential to how your life will progress. Many people are unconsciously not in their rightful place, meaning that they can experience problems in all kinds of areas. This book provides insight into the workings of the fountain and gives you more control over your life. Find your rightful place using the fountain and allow your life to be better than ever before. Els van Steijn (1969) is a team trainer and coach specialised in the systemic perspective. She applies systemic workings in her coaching practice and guides family and organisational constellations. For her clients, 'The Fountain' is an eye-opener and the missing puzzle piece they need to effectively take the next step. 'When you travel, you take your own patterns with you. I, too, still have a lot of work to do on myself. During my last trip, I read "The Fountain". I was intrigued by the theory. The insights help to keep growing as a human being.' Floortje Dessing

€ 12,50
Tegen de stroom mee - E-book

Jan Jacob Stam en Barbara Hoogenboom dagen je uit je bestaande kennis over leiderschap en organisaties opnieuw te verkennen. Te verdiepen. En te verbinden met de systemische perspectieven. Want misschien bieden juist deze perspectieven, wel de antwoorden waar zo naar gezocht lijkt te worden. Systemisch kijken naar wat gevraagd wordt aan leiderschap heft in elk geval de tweedeling tussen oud en nieuw op. Tussen groot en klein, hiërarchisch en plat, sexy en suffig. Mogelijk biedt het zelfs manieren om voorbij dit soort tweedelingen groeien. Tegen de stroom in en tegelijk met de stroom mee.Systemen leiden. Ze leiden het geheel en ze leiden ook het individu. Ook de leiders. Daarmee gaat leiderschap direct over leiden en volgen, over weten en erkennen, over met de stroom mee èn tegen de stroom in gaan. Want soms is het nodig om een stukje tegen de stroom van het leven in te zwemmen, daar een betekenisvolle oorsprong te vinden en je vervolgens op de kracht van het organisatiesysteem mee te laten drijven. Dit boek vertelt je wat een systeem aan leiderschap nodig heeft. Hoe organisaties kunnen bloeien en stromen vanuit systemisch perspectief.

€ 25,95
Coaching sistémico

El Coaching no está reservado para aquellos que tienen la palabra “Coach” en sus tarjetas de visita. Todos de alguna forma u otra hacemos coaching. Sin embargo los llamamos de forma diferente: padres, maestros, empresarios, directivos, terapeutas, consultores. En el libro Coaching Sistémico aprendemos a aplicar a las situaciones uno-a-uno los conocimientos y destrezas de las constelaciones. En cualquier sistema humano hay patrones y traumas. Algunos obstruyen. Este libro puede darte conocimiento, impulso y estructura para manejarte con estos bloqueos. Entre otras cosas, este libro consiste en una lista de más de 40 síntomas encontrados regularmente en los sistemas, por ejemplo, ¿Cuáles son las causas y efectos de un aborto, de un techo de cristal o de un fraude en un sistema? ¿Y cuáles pueden ser intervenciones posibles?

€ 22,95
Wings for Change

This book is about organisational development seen from a systemic perspective. It is about systemic principles. How do they work in organisations? And how do people in those organisations experience them? This book attempts to answer this and many more questions on working with the systemic phenomenological perspective in organisations and society at large. From the same perspective, this book discusses a large amount of issues such as fraud, success, downturn and succession. This book includes many examples of organisations and themes, including constellations in South America, Europe, Russia and the US. Together, they make this book to be a Lonely Planet in the world of working in the systemic- phenomenological way. Jan Jacob Stam, founder of the Hellinger Institute in The Netherlands, and a very welcome teacher and lecturer in more than twenty countries, has been a leader and researcher in the field of systemic work for over 15 years. This book gives you a look into Jan Jacob’s experiences and insights. And as always, he has moved on and continues to develop and search for new insights. There are so many interesting questions still unanswered. This book reads like a dream on a cold winters’ nights where no one sleeps and Jan Jacob keeps you awake as he makes you part of this special world.