Webshop Noorderlicht via de Vrije uitgevers

U bevindt zich nu op de webshop van Uitgeverij Het Noorderlicht. Al onze orders die via www.hetnoorderlicht.com besteld worden, verwerken we altijd zelf. Zo houden we voeling met onze klanten en boeken en materialen. In sommige gevallen (drukte, vakantie, onderhoud webshop etc.) sturen we u door naar onze webshop bij de Vrije Uitgevers. De Vrije Uitgevers is het samenwerkingsverband van een aantal uitgeverijen waarbij Het Noorderlicht ook is aangesloten. Op deze manier kunt al onze boeken en een aantal van onze opstelmaterialen blijven bestellen bij ons. De hele afhandeling van bestelde orders loopt via De Vrije Uitgevers / Vrije boeken, ze zijn telefonisch  bereikbaar via 033-2022080 of per mail info@vrijeboeken.com. Dank voor uw bestellingen en begrip voor een misschien andere omgeving dan u gewend bent! Vanaf maandag 2 augustus is de 'normale' webshop weer beschikbaar en zijn alle opstelmaterialen weer te bestellen.

€ 14,95
Systemisch adviseren - E-book

De aanpak is eenvoudig als effectief: uitzoomen in plaats van details analyseren; naar het vertrekpunt kijken om het einddoel te kunnen zien; openstaande rekeningen onder ogen zien om weer omzet te krijgen; mallemolens van patronen gaan zien om een andere weg te kunnen gaan; begrijpen dat problemen oplossingen voor iets anders zijn. Dat betekent niet dat het altijd makkelijk is om systemisch te interveniëren. Je moet er namelijk iets voor doen: het lef hebben om niet alleen vanuit een ander perspectief te kijken, maar ook te handelen. Bereidheid om de werkelijkheid onder ogen te zien en dromen en illusies los te laten. In die zin kun je bij deze manier van werken niet aan de zijlijn blijven staan. Maar kleine én grote veranderingen zijn de beloning.

€ 14,95
Zinnen die de ziel raken - E-book

Deze zinnen zijn niet alleen voor opstellers. Ondanks wat de ondertitel belooft. Deze zinnen zijn voor ieder die zichzelf of anderen op zielsniveau wil laten raken. Iedere opsteller maakt op z'n minst, zo nu en dan gebruik van systemische zinnen. Maar wat zijn nu de juiste systemische zinnen? De zinnen die de ziel raken waardoor een helende beweging kan ontstaan? Elmer Hendrix heeft met grote zorgvuldigheid, helende zinnen die gebruikt kunnen worden in systemische opstellingen, uitgewerkt. Voor vrijwel iedere dynamiek zijn de zinnen beschreven én voor de reacties van de client hierop. Dat maakt dit boek zo krachtig. Behalve de helende zinnen geordend naar dynamieken, heeft Hendrix ook 16 opstellingen uitgewerkt zodat de lezer kan zien hoe hij de zinnen zelf toepast. In het derde deel van het boek zijn een aantal meditaties opgenomen. Deze meditaties zijn een aanvulling de helende zinnen in het werk met clienten. Dit boek is een heldere leidraad voor iedere opsteller. Het leert je welke zinnen passend en werkend kunnen zijn binnen de dynamieken die zich tonen. Vanuit de familieopstellingen neemt Elmer je mee.

€ 14,95
Slimmer met het Systeem - E-book

De uitdagingen waar organisaties voor staan worden steeds complexer. Tegelijkertijd stijgt de behoefte aan professionele autonomie en zelforganisatie. Om een antwoord te bieden aan beide uitdagingen, hebben leidinggevenden juist een cruciale positie. Dit boek laat op basis van een systemische benadering zien welke rol jij als leidinggevende kunt spelen. Wat je vanuit systemisch perspectief kunt doen en wat je beter kunt laten. Veelvoorkomende vraagstukken en systemische begrippen worden stap voor stap ontleed zonder aan diepgang te verliezen. Het boek Slimmer met het systeem is een praktische vertaling voor leiders en leidinggevenden in organisaties van het eerder verschenen boek'Tegen de stroom mee'.

€ 22,95
Consultoria Sistemica

Este es un libro práctico. Un libro para consultores y todos aquellos que deseen cambiar, mejorar o entender algo acerca de cómo el trabajo de su equipo está funcionando. La propuesta es ridículamente fácil: alejarse (zoom out) en lugar de analizar los detalles; considerar el punto de partida (el origen) para poder ver la meta final; enfrentar los saldos pendientes con el fin de mejorar la rotación de personal; descubrir todos los círculos sin fin de los patrones recurrentes para tomar otra ruta; entender que los problemas son soluciones para otras cosas. No significa que siempre sea fácil intervenir sistémicamente hablando. Sí tienes qué hacer algo: tener las agallas para no sólo mirar desde una perspectiva diferente, sino también para actuar desde ahí. En este sentido no te puedes quedar al margen, cruzado de brazos cuando trabajas de esta manera. Pero serán tus recompensas los cambios, ya sean muy pequeños o muy grandes. Para todos aquellos, quienes desde su propio lugar, les gusta contribuir a la vitalidad de las organizaciones.

€ 22,95
Alas para un cambio

Alas para un cambio es una lectura obligada para coaches y directores de empresa para encontrar alternativas y cambios de perspectiva a los problemas cotidianos de una organización. A través de la mirada y el trabajo sistémico que brillantemente expone Jan Jacob Stam podemos acceder a nuevas respuestas y a encontrar sentido a dinámicas invisibles que parece escapan a nuestro saber académico a la hora de gestionar organizaciones.Este libro gira alrededor del desarrollo de las organizaciones desde una perspectiva sistémica. Habla de los principios sistémicos. ¿Cómo influyen en las organizaciones? ¿Cómo viven las personas los principios sistémicos en las organizaciones? Este libro busca responder a muchas más preguntas de cómo trabajar con la perspectiva fenomenológica sistémica en organizaciones y en la sociedad en general. Desde la misma perspectiva, este libro incluye una serie de asuntos como fraude, éxito, decrecimiento y sucesión. Incluye ejemplos de constelaciones y asuntos de onstelaciones realizadas en América del Sur, Europa, Rusia y Estados Unidos. Todo junto hace de este libro un Lonely Planet del mundo del trabajo con la mirada fenomenológica sistémica. Jan Jacob Stam, fundador del Instituto Bert Hellinger en losPaíses Bajos, y un reconocido maestro y conferencista en más de 20 países, ha sido un líder y un investigador por más de 15 años en el campo del trabajo sistémico. Este libro es como un sueño de noches de invierno cuando no podemos dormir y Jan Jacob te mantiene despierto haciéndote participe de este mundo especial.

€ 14,95
The fountain, find your place - E-book

Using the fountain as metaphor for the family system, you learn what your own, unique place is. Once in your place, you receive the flow essential to how your life progresses.Do you encounter the same problems in your daily life, time and time again? Do you want to shake off a feeling that you just can't put your finger on? Do you often feel guilty or are you a people pleaser? Are you stuck in an unhealthy relationship or is contact with your parents difficult? How can you learn to deal with this, so you can experience more calmness in your life? Stubborn patterns in your life can often be traced back to your family system, the inseverable connection you have with your family members. Just like in nature, this system has invisible laws that you're often unaware of but that significantly influence your life. This handbook, full of practical tips and straightforward theories, explains how you can make systemic laws work for you, in order to live life to the fullest. Using the fountain as a metaphor for the family system, you will learn about your own, unique place. Once in your place, you will receive the flow that is essential to how your life will progress. Many people are unconsciously not in their rightful place, meaning that they can experience problems in all kinds of areas. This book provides insight into the workings of the fountain and gives you more control over your life. Find your rightful place using the fountain and allow your life to be better than ever before. Els van Steijn (1969) is a team trainer and coach specialised in the systemic perspective. She applies systemic workings in her coaching practice and guides family and organisational constellations. For her clients, 'The Fountain' is an eye-opener and the missing puzzle piece they need to effectively take the next step. 'When you travel, you take your own patterns with you. I, too, still have a lot of work to do on myself. During my last trip, I read "The Fountain". I was intrigued by the theory. The insights help to keep growing as a human being.' Floortje Dessing

€ 14,95
Tegen de stroom mee - E-book

Jan Jacob Stam en Barbara Hoogenboom dagen je uit je bestaande kennis over leiderschap en organisaties opnieuw te verkennen. Te verdiepen. En te verbinden met de systemische perspectieven. Want misschien bieden juist deze perspectieven, wel de antwoorden waar zo naar gezocht lijkt te worden. Systemisch kijken naar wat gevraagd wordt aan leiderschap heft in elk geval de tweedeling tussen oud en nieuw op. Tussen groot en klein, hiërarchisch en plat, sexy en suffig. Mogelijk biedt het zelfs manieren om voorbij dit soort tweedelingen groeien. Tegen de stroom in en tegelijk met de stroom mee.Systemen leiden. Ze leiden het geheel en ze leiden ook het individu. Ook de leiders. Daarmee gaat leiderschap direct over leiden en volgen, over weten en erkennen, over met de stroom mee èn tegen de stroom in gaan. Want soms is het nodig om een stukje tegen de stroom van het leven in te zwemmen, daar een betekenisvolle oorsprong te vinden en je vervolgens op de kracht van het organisatiesysteem mee te laten drijven. Dit boek vertelt je wat een systeem aan leiderschap nodig heeft. Hoe organisaties kunnen bloeien en stromen vanuit systemisch perspectief.

€ 25,95
Coaching sistémico

El Coaching no está reservado para aquellos que tienen la palabra “Coach” en sus tarjetas de visita. Todos de alguna forma u otra hacemos coaching. Sin embargo los llamamos de forma diferente: padres, maestros, empresarios, directivos, terapeutas, consultores. En el libro Coaching Sistémico aprendemos a aplicar a las situaciones uno-a-uno los conocimientos y destrezas de las constelaciones. En cualquier sistema humano hay patrones y traumas. Algunos obstruyen. Este libro puede darte conocimiento, impulso y estructura para manejarte con estos bloqueos. Entre otras cosas, este libro consiste en una lista de más de 40 síntomas encontrados regularmente en los sistemas, por ejemplo, ¿Cuáles son las causas y efectos de un aborto, de un techo de cristal o de un fraude en un sistema? ¿Y cuáles pueden ser intervenciones posibles?

€ 22,95
Wings for Change

This book is about organisational development seen from a systemic perspective. It is about systemic principles. How do they work in organisations? And how do people in those organisations experience them? This book attempts to answer this and many more questions on working with the systemic phenomenological perspective in organisations and society at large. From the same perspective, this book discusses a large amount of issues such as fraud, success, downturn and succession. This book includes many examples of organisations and themes, including constellations in South America, Europe, Russia and the US. Together, they make this book to be a Lonely Planet in the world of working in the systemic- phenomenological way. Jan Jacob Stam, founder of the Hellinger Institute in The Netherlands, and a very welcome teacher and lecturer in more than twenty countries, has been a leader and researcher in the field of systemic work for over 15 years. This book gives you a look into Jan Jacob’s experiences and insights. And as always, he has moved on and continues to develop and search for new insights. There are so many interesting questions still unanswered. This book reads like a dream on a cold winters’ nights where no one sleeps and Jan Jacob keeps you awake as he makes you part of this special world.

€ 22,95
Fields of Connection

This special book is designed to offer a short guided tour through the worlds of work and organisations, from a 'systemic' point of view. Where would I best fit in this organisation? How come I always seem to end up feeling responsible for something that has nothing to do with me? How are we going to get this change process back on the rails? What job description would best describe the new manager’s function? What position would be best for me, as a consultant, to take up in a company? How is the market going to react to this new product? These are just a few examples taken from the thousands of questions about work and organisations that were brought by participants to organisation constellations. The systemic-phenomenological approach provides often surprising and un-expected insights into work, careers and organisations. This book is a collection of many of these insights, together with real-life examples, personal experiences and a theoretical framework for it all, that has developed out of five year’s of working with the systemic approach to questions about work and organisations. The book reads as a selection of articles. Light, always in touch with reality, and with many moments of recognition for the reader it will be stimulating and inspiring for anyone who works in or with organisations.

€ 29,95
The fountain, find your place

Using the fountain as metaphor for the family system, you learn what your own, unique place is. Once in your place, you receive the flow essential to how your life progresses.Do you repeatedly encounter the same problems in everyday life, and do you want to shake off a feeling that you just can’t put your finger on? Do you frequently feel guilty, and are you a people-pleaser? Are you stuck in an unhealthy relationship, or is contact with your parents difficult? How can you learn to deal with this so you can experience more peace in your life? Stubborn patterns in your life can often be traced back to your family system, the inextricable connection you have with your family members. Just like in nature, this system has invisible laws that you’re often unaware of but that significantly influence your life. This handbook—full of practical tips and straightforward theories—explains how you can make systemic laws work for you so that you can live your life to the fullest. Using the fountain as a metaphor for the family system, you’ll learn about your own, unique place. In that place, you receive the flow that’s essential to how your life turns out. Many people unconsciously stand in the wrong place, resulting in problems in all kinds of areas. This book provides insight into the workings of the fountain and gives you more control over your life. Find your rightful place using The Fountain and live your life better than ever before. Els van Steijn (1969) is the author of the bestseller, The Fountain, find your place, a coach, and a family and organizational constellation facilitator. The Fountain is an eye-opener for her clients and the missing puzzle piece they need to effectively take the next step. Through her coaching practice, workshops, and social media channels, she carries out her mission: to enable future generations to be systemically “cleaner” and less burdened. “When you travel, you take your own patterns with you. I, too, still have a lot of work to do on myself. During my last trip, I read The Fountain. I was intrigued by the theory. The insights help you keep growing as a human being.” Floortje Dessing

€ 14,95
Mijn leven, mijn werk - E-book

Dit is het boek van Bert Hellinger dat je gelezen moet hebben. Zijn levensverhaal is boeiend maar de inzichten die hij heeft opgedaan door familieopstellingen zijn het grootste geschenk.Over het leven, geluk en innerlijke vrede Bert Hellinger is niet alleen een van de meest succesvolle, maar ook een van de meest gezichtsbepalende en controversiële persoonlijkheden in de ontwikkeling van systemisch werk. Over zijn persoonlijke leven heeft hij eerder nog nauwelijks iets geschreven, ondanks zijn omvangrijke oeuvre. Voor het eerst nu vertelt Bert Hellinger over zijn leven als jongeman, als priester in Zuid-Afrika, als therapeut en hoe hij zijn methode van familieopstellingen ontwikkeld heeft. Daarbij geeft hij diepgaande inzichten in zijn ideeënwereld, zijn inzichten in wat families ziek maakt en voorkomt dat de individuele familieleden een vervult en gelukkig leven kunnen leiden. Dit boek is daarmee ook een gids voor een gelukkig leven waarin iedereen in liefde innerlijke vrede kan vinden.