Psychologie

De fontein, vier je leven € 29,95
De fontein, vier je leven

Ieder mens heeft iets eigens en unieks te geven aan de wereld en vooral aan zichzelf. Op het moment dat jij op je juiste plek staat in de fontein, voel je een energiestroom in je lichaam in de vorm van vervulling, enthousiasme en vreugde. Je ervaart dat je bent ingebed in iets dat groter is dan jijzelf. Je voelt je dan gedragen door iets wat jou overstijgt. Dit gaat verder dan je familiesysteem van herkomst. Deze kracht stuurt en begeleidt je op een manier die je niet tot nauwelijks kunt verwoorden, maar die je wel kunt voelen als je je lichaam goed bewoont en luistert naar de signalen die aan je worden afgegeven. Hier spreekt een stukje van je ziel. Als mens heb je een verlangen om je ziel in je dagelijkse leven tot uitdrukking te brengen en te delen met je omgeving. De expressie daarvan en de vertaling naar gedrag van wat jouw ziel wil, is wat jou eigen en uniek maakt. Je voelt dat het leven stroomt. Ruimte innemen om jouw essentie te leven en dat vanuit een oprecht hart ook de ander te gunnen, maakt dat de wereld een uitnodigende plek is. Daar wil je graag zijn en daar voel je je thuis. Dit gedrag vertonen gaat je goed en met gemak af als je stevig op je eigen plek in de fontein staat. Met dit derde deel van De fontein – de metafoor voor jouw familiesysteem - wil ik je inzichten en praktische handvatten geven om jouw leven volledig te leven en je bovendien aanmoedigen om je leven te vieren. Sta niet op de waakvlam en zorg dat het je goed gaat, zelfs als het (dierbare) mensen in je omgeving minder gaat. Ruimte innemen om jouw essentie te leven en dat vanuit een oprecht hart ook de ander te gunnen, maakt dat de wereld een uitnodigende plek is. Durf te vertrouwen dat het leven het beste met je voorheeft. Omarm en vier de package deal van je leven. Alleen daarmee doe je het beste voor jezelf, je dierbaren en de wereld en ontlast je de volgende generaties.

De verwondering voorbij € 24,95
De verwondering voorbij

Dit inspiratieboek is voor iedere familieopsteller en coach. In dit boek vind je tientallen échte verhalen over werken met het wetende veld. Voorbij de verwondering en de magie van opstellingswerk.Uit vijftien jaar praktijkervaring met meer dan tweeduizend door haar begeleide opstellingen deelt Trudy de belangrijkste lessen die zij leerde van het wetende veld. Voorbij haar persoonlijke verwondering over ervaringen met systemisch werk vertelt ze wat het haar brengt en wat het haar klanten heeft gebracht. Welke thema’s kom je vaak tegen bij je klanten? Met welke hulpvragen komen zij bij je, met welke inzichten gaan zij naar huis en welk proceswerk is daaraan voorafgegaan? Wat raakt jezelf dan in je professionele rol? Trudy deelt het allemaal met jou in dit bijzondere en eigentijdse boek. ‘De verwondering voorbij’ vertelt je over de zeven meest voorkomende onderwerpen waar je als systemisch opsteller mee te maken krijgt. Lees de ervaringen en Trudy haar persoonlijke reflecties over thema’s rondom ‘gezin van herkomst’, ‘mentale gezondheid’, ‘crisissen in carrières’, ‘liefdesrelaties’, ‘de start van een eigen gezin’, ‘ziekte en gezondheid’ en ‘omgaan met de dood’. Een boek met échte verhalen van échte mensen voor iedere familieopsteller en systemisch coach die ervaring en inspiratie wil opdoen in het werken met het wetende veld. Op weg naar bezield begeleiderschap en verdieping van je eigen stijl. En voor iedereen die nog twijfelt of een familieopstelling een goede stap is op weg naar een antwoord op eigen levensvragen. Over de auteur Trudy Hommel is systemisch opsteller en organisatieadviseur. Voordat ze aan het werk ging in deze rollen, werkte zij in de zorg als spoedeisende hulp verpleegkundige. De combinatie van haar ervaringen in de fysieke en geestelijke gezondheidszorg geeft haar een holistische blik op de mens. Trudy begeleidt opstellingen voor individuen en organisaties en vertelt daarover in dit prachtige boek.

Ziekmakende verveling op je werk € 24,95
Ziekmakende verveling op je werk

Hoe kunnen systemische oerkrachten in het onderbewuste van invloed zijn op het gedrag bij ziekmakende verveling op je werk?Stephan Hausner heeft met zijn boek 'Zelfs als het me mijn leven kost' het standaardwerk geschreven voor iedereen die wil lezen over systemisch werken met gezondheid en ziekte. Marjo Crombach heeft met haar nieuwe boek 'Ziekmakende verveling op je werk' de ziekte Bore-out, een zusje van Burn-out, onderzocht en verklaard vanuit de onderstroom. Chronische verveling op je werk kan leiden tot bore-out en kan een mens goed ziek maken. Het proces voltrekt zich net zo sluipenderwijs als bij burn-out. En nog opvallender dan daarbij is, dat wie erdoor getroffen wordt vaak (te) lang wacht met in actie komen. Voor je het weet, liggen ziektes als depressie op de loer. Voor dit boek verdiepte Marjo Crombach zich in hoe de systemische oerkrachten in het onderbewuste verantwoordelijk kunnen zijn voor menselijk gedrag in een bore-out situatie. Het doel van dit boek is eraan bijdragen om te voorkomen dat mensen ziek worden door een bore-out. Het stoelt op eigen ervaringen van de auteur en die van een aantal mensen van zeer uiteenlopende achtergrond, die bereid waren over hun bore-out te vertellen. Marjo Crombach is op zoek gegaan naar krachten in de onderstroom bij een bore-out. Welke boodschappen vormen in jeugd en opvoeding een bron van dit nog tamelijk onbekende fenomeen, zodat ze kunnen leiden tot overmatige afhankelijkheid en te grote loyaliteit? Overtuigingen die in de prille kindertijd in het onderbewuste zijn gevormd, zorgen vaak voor gedragskeuzes in het hier en nu. Het is dus zinvol je hiervan bewust te worden en je af te vragen of de keuzes van toen nu nog constructief zijn, ook in een gewijzigde tijd en situatie. Bore-out, beschouwd vanuit systemisch perspectief. Marjo is een verhalenvertelster pur sang en hanteert een uiterst heldere en toegankelijke stijl. Ze laat de verhalen van de geïnterviewden en haarzelf en de theorie op soepele wijze in elkaar overlopen. Ze introduceert het onderscheid tussen de bovenstroom en de onderstroom en hoe bore-out zich in beide manifesteert. De systemische duiding en interventie bij een geconstateerde bore-out staan centraal in dit boek en worden toegankelijk uitgewerkt. Deze benadering maakt van dit werk een verdiepend en lezenswaardig geheel en een waardevolle bijdrage aan de kennis over bore-out.

Jij hoort bij ons! € 22,95
Jij hoort bij ons!

Systemisch werken toegepast in werken met kinderen, specifiek in het onderwijs en opvoeding. Voor alle ouders, leraren en opvoeders. Dicht bij de dagelijkse praktijk, vol indrukwekkende voorbeelden.Met dit boek geeft Marianne Franke leraren, opvoeders en ouders houvast om systemisch denken en handelen toe te passen in de omgang met kinderen. De waarde van deze kennis voor de volwassen is dat ze niet meer overbelast raken door taken op zich te nemen die niet bij ze horen. Kinderen kunnen weer volop leven. De voorbeelden gaan over allerlei situaties waar kinderen mee te maken kunnen krijgen: echtscheiding, een vader die in de gevangenis belandt, ziekte van kinderen of ouders en plaats deze in systemische context. Symptomen als structureel te laat komen of ongehoorzaamheid krijgen een nieuwe betekenis. In dit boeiende verslag beschrijft de auteur vanuit haar rijke ervaring als lerares en therapeut hoe systemische ideeën ingang vinden in het onderwijs. Dit maakt fundamenteel nieuw en effectief leren mogelijk en bevordert de creatieve samenwerking van leraren, leerlingen en ouders. De auteur benadert de betrokkenen niet als op zich zelf staande individuen, maar als levende onderdelen van hun familie, van verschillende groepen en contexten. Zij laat zien hoe mensen en hun omgeving elkaar voortdurend wederzijds beïnvloeden en doen veranderen. In deze systemische denkwijze verbindt zij het werk van Bert Hellinger, dat gaat over de kracht van de binding aan de herkomstfamilie, met verschillende andere beginselen van de systemische therapie. De voorbeelden zijn ontleend aan de dagelijkse onderwijspraktijk. De bezieling van de kinderen en de rijkdom aan ideeën, waarmee zij het systemisch handelen toepassen is fascinerend. Ook lezers voor wie deze benadering nieuw is, worden gegrepen door de krachtige effecten van het systemisch denken en handelen. Inspiratie voor het creëren van een nieuw pedagogisch klimaat? ‘Dit is een bijzonder boek, rijk aan ervaringen, dicht bij de dagelijkse praktijk, vol indrukwekkende voorbeelden, die hoop geven en uitnodigen om na te volgen. Het is een heldere en praktische handreiking aan ouders en leraren, om moeilijke en zelfs schijnbaar uitzichtloze situaties ten goede te keren.’ Bert Hellinger Oorspronkelijk verschenen onder de titel ‘Du gehörst zu uns’. Vertaald uit het Duits door Margriet Wentink.

Kind en familielot € 22,95
Kind en familielot

Soms is het gedrag van kinderen, niet van het kind. Soms draagt het kind het lot van de familie.Wanneer kinderen emotioneel of fysiek uit hun evenwicht raken ontstaan er waarnemings- en ontwikkelingsstoornissen, ook wel ‘opvallend gedrag’ genoemd. Op een heldere en invoelende manier maakt Ingrid Dykstra duidelijk hoe kinderen vaak gebonden zijn aan een werkzaam familielot. Ieder mens is verbonden met zijn eigen systeem en zijn lot, en ieder mens wordt door een meestal verborgen ordening bestuurd. Zodat er een evenwicht in dit systeem blijft. Ongeacht hoe het er aan de buitenkant uitziet. Zo leert Ingrid Dykstra in dit boek om heel anders naar mensen en hun lot kijken en ook op een heel andere manier behulpzaam te zijn. Relevant voor ieder die met kinderen werkt of kinderen opvoedt. “Je komt zo dicht bij de essentie, de verborgen liefde die ook in moeilijke kinderen aanwezig is, maar die zich vaak door de omstandigheden waaraan ze zijn overgeleverd, uit in wat er aan de oppervlakte uitziet als gestoord gedrag. Met liefde voor alle lotgenoten, zowel het kind als de ouders, met een diep weten en met een schat aan rijke ervaring lukt het je om het kind en zijn ouders op een weg te voeren, waarbij ze zich uit de banden van een vroeger familielot kunnen bevrijden. Daarbij bewonder ik zowel je moed als ook de behendigheid waarmee je werkt. Eigenlijk vertel je alleen maar verhalen, spannend en direct het hart rakend. “ Aldus Bert Hellinger in het voorwoord. Oorspronkelijk verschenen onder de titel ‘Wenn Kinder Schiksal tragen’. Vertaald uit het Duits door Otteline Lamet.

Het leven kent geen weg terug € 24,95
Het leven kent geen weg terug

Nelles heeft een duidelijk en zeer behulpzaam denkkader ontwikkeld op basis 7 levensstadia: het levensintegratieproces (LIP). Via deze levensstadia ontstaan voor de lezer nieuwe mogelijkheden om te verbinden met de toekomst die op ons afkomt, via integratie met het verleden. Nelles onderbouwt zijn denkkader stevig. Hij heeft een academische achtergrond in de sociologie, hij promoveerde aan de universiteit van Wuppertal. Hoewel zijn werk uiteraard is gebaseerd op dat van Bert Hellinger, heeft hij het familieopstellen op veel gebieden aangevuld en doorontwikkeld. Je zou hem de theoreticus van het familieopstellen kunnen noemen. Nelles stelt vragen als: * Hoe ontstaat er harmonie met wie we zijn, met wat we zijn? * Hoe beïnvloedt het bewustzijn van deze tijd onze kijk op de wereld? * Wat verbindt, vormt en verandert ons persoonlijke bewustzijn? * Hoe beïnvloeden collectieve en individuele bewustzijnsprocessen elkaar? Deze vragen onderzoekt Wilfried Nelles in dit boek. In heldere en beeldende taal tekent hij een landkaart van het bewustzijn. Hij toont hoe de ontwikkeling daarvan ons houvast biedt en ons als lezer persoonlijk ontroert. Tegen de achtergrond van deze landkaart laat hij zien welke rol de psychotherapie in het algemeen en de familieopstellingen in het bijzonder spelen bij de spirituele ontwikkeling van ons bewustzijn. Daarbij ontwikkelt hij een nieuwe theorie en een praktijk van familieopstellingen in dienst van onze spirituele groei. Met dit bewustzijnsmodel, zijn theorie van de ontwikkeling van het menselijke bewustzijn en de daarin beschreven 7 levens- en bewustzijnsstadia legt hij het fundament voor zijn levensintegratieproces (LIP). Bert Hellinger heeft ons de werking van de ziel en de grote werking van de liefde in al zijn facetten laten voelen. Nelles gaat daarin verder. Met deze "fenomenologische psychologie" komt hij in hetzelfde domein als Otto Scharmer met Theorie U. Om verder te kunnen kijken dan onze actuele kennis, dan onze huidige overtuigingen, moeten we in staat zijn om deze weer los te laten, ons met een open hart te verbinden met het veld zodat de nieuwe realiteit die zich aandient op ons af kan komen. Misschien is de belangrijkste consequentie van het model en de ervaringen met opstellingen die hij beschrijft wel deze: de ware toekomst is niet het verlengstuk van het verleden. Uit de toekomst komt ons iets tegemoet: ons leven. Wilfried Nelles is een bekende Duitse familieopsteller uit de Eifel die naast opleidingen familieopstellingen in eigen land, workshops geeft in verschillende landen in Europa en Azië. Hij schreef meerdere heldere boeken waarvan "De helende kracht van de werkelijkheid" al vertaald is in het Nederlands en uitgegeven bij Noorderlicht. Voor meer informatie kunt u op zijn website kijken: www. nelles-institut.de

De fontein, vier je leven € 14,95
De fontein, vier je leven - E-book

Ieder mens heeft iets eigens en unieks te geven aan de wereld en vooral aan zichzelf. Op het moment dat jij op je juiste plek staat in de fontein, voel je een energiestroom in je lichaam in de vorm van vervulling, enthousiasme en vreugde. Je ervaart dat je bent ingebed in iets dat groter is dan jijzelf. Je voelt je dan gedragen door iets wat jou overstijgt. Dit gaat verder dan je familiesysteem van herkomst. Deze kracht stuurt en begeleidt je op een manier die je niet tot nauwelijks kunt verwoorden, maar die je wel kunt voelen als je je lichaam goed bewoont en luistert naar de signalen die aan je worden afgegeven. Hier spreekt een stukje van je ziel. Als mens heb je een verlangen om je ziel in je dagelijkse leven tot uitdrukking te brengen en te delen met je omgeving. De expressie daarvan en de vertaling naar gedrag van wat jouw ziel wil, is wat jou eigen en uniek maakt. Je voelt dat het leven stroomt. Ruimte innemen om jouw essentie te leven en dat vanuit een oprecht hart ook de ander te gunnen, maakt dat de wereld een uitnodigende plek is. Daar wil je graag zijn en daar voel je je thuis. Dit gedrag vertonen gaat je goed en met gemak af als je stevig op je eigen plek in de fontein staat. Met dit derde deel van De fontein - de metafoor voor jouw familiesysteem - wil ik je inzichten en praktische handvatten geven om jouw leven volledig te leven en je bovendien aanmoedigen om je leven te vieren. Sta niet op de waakvlam en zorg dat het je goed gaat, zelfs als het (dierbare) mensen in je omgeving minder gaat. Ruimte innemen om jouw essentie te leven en dat vanuit een oprecht hart ook de ander te gunnen, maakt dat de wereld een uitnodigende plek is. Durf te vertrouwen dat het leven het beste met je voorheeft. Omarm en vier de package deal van je leven. Alleen daarmee doe je het beste voor jezelf, je dierbaren en de wereld en ontlast je de volgende generaties.

I am a child, so I sense where my parents are € 28,95
I am a child, so I sense where my parents are

This book is about children, and therefore it is about adults. When everyone lives from their own position, all adults and children can live fully. But sometimes adults unconsciously inwardly still reside in the child position. Children cannot help but react. Sometimes in behavior that we perceive as undesirable, for example brutality, but also in behavior that we label positively: ‘they are so caring, they are no trouble at all ...’ And then no one really goes well. With this book, Bibi Schreuder provides a wealth of knowledge, experiences and insights with which adults can take up their adult position, allowing children to be children again. With this book I want to contribute to the further awakening of systemic awareness of parents, and everyone who works with children, so that more children can be children. To all children and therefore to all parents and grandparents and everyone who works with children professionally. And also to those who want to put their child behind the wallpaper from time to time.

The fountain, find your place € 14,95
The fountain, find your place

Using the fountain as metaphor for the family system, you learn what your own, unique place is. Once in your place, you receive the flow essential to how your life progresses.

The fountain, make wise choices € 14,95
The fountain, make wise choices

Using the fountain as metaphor for the family system, you learn what your own, unique place is. Once in your place, you receive the flow essential to how your life progresses.

The fountain, make wise choices € 14,95
The fountain, make wise choices - E-book

Using the fountain as metaphor for the family system, you learn what your own, unique place is. Once in your place, you receive the flow essential to how your life progresses.Using the fountain as metaphor for the family system, you learn what your own, unique place is. Once in your place, you receive the flow essential to how your life progresses. Some people are somehow able to get the almost impossible done. But what do you have an influence on, and what do you not have an influence on? The trick is to make that distinction. When you're better able to recognize the force fields in which you find yourself, when you learn to observe without judgment and surrender to "what is," you can make wise choices that allow you to do well. "The fountain" metaphor helps you firmly take your rightful place (in life) and grant others theirs. In this book, you'II learn how The Fountain works through your life and can be applied to many themes, such as your relationships, your health, your work, and society. Being in your rightful place helps you be significantly less ego-driven and more able to act from who you essentially are so that "that which wants to reveal itself through you" can do just that. By expanding your consciousness and insights into the (invisible) laws that run through your life, you become aware of the systemic fields of which you are a part. In turn, this awareness enables you to make wise choices so that you can use your energy wisely. The Fountain, make wise choices will be recognizable and comforting because it will give you the insights and tools you need to look at your issues. To release what you need to release. And to take action where appropriate. You decide for yourself what is wise. Make your choices with help from The Fountain and ensure a high quality of life in the present and future. "The fountain, make wise choices" is the sequel of the bestselling "The fountain, find your place". Els van Steijn (1969) is the author of the bestseller "The Fountain, find your place" (2016), a coach, and a family and organizational constellation facilitator. Through her coaching practice, workshops, and social media channels, she carries out her mission: to enable future generations to be systemically "cleaner" and less burdened. An overwhelming number of readers have personally informed Els that the metaphor of the fountain has had a positive effect on them and that it continues to have a positive effect on a daily basis. For more information: www.elsvansteijn.com. I wish you a flowing fountain! Els van Steijn