Vakantie webshop

U bevindt zich nu op de vakantie webshop van Uitgeverij Het Noorderlicht. Al onze orders die via www.hetnoorderlicht.com besteld worden, verwerken we altijd zelf. Zo houden we voeling met onze klanten en boeken en materialen. Als we met vakantie zijn dan sturen we u door naar onze webshop bij de Vrije Uitgevers. De Vrije Uitgevers is het samenwerkingsverband van een aantal uitgeverijen waarbij Het Noorderlicht ook is aangesloten. Op deze manier kunt al onze boeken en een aantal van onze opstelmaterialen blijven bestellen bij ons. De hele afhandeling van bestelde orders loopt via De Vrije Uitgevers / Vrije boeken, ze zijn telefonisch  bereikbaar via 033-2022080 of per mail info@vrijeboeken.com. Dank voor uw bestellingen en begrip voor een misschien andere omgeving dan u gewend bent! 

€ 22,95
Fields of Connection

This special book is designed to offer a short guided tour through the worlds of work and organisations, from a 'systemic' point of view. Where would I best fit in this organisation? How come I always seem to end up feeling responsible for something that has nothing to do with me? How are we going to get this change process back on the rails? What job description would best describe the new manager’s function? What position would be best for me, as a consultant, to take up in a company? How is the market going to react to this new product? These are just a few examples taken from the thousands of questions about work and organisations that were brought by participants to organisation constellations. The systemic-phenomenological approach provides often surprising and un-expected insights into work, careers and organisations. This book is a collection of many of these insights, together with real-life examples, personal experiences and a theoretical framework for it all, that has developed out of five year’s of working with the systemic approach to questions about work and organisations. The book reads as a selection of articles. Light, always in touch with reality, and with many moments of recognition for the reader it will be stimulating and inspiring for anyone who works in or with organisations.

€ 24,95
The Fountain, find your place

Using the fountain as metaphor for the family system, you learn what your own, unique place is. Once in your place, you receive the flow essential to how your life progresses.Do you keep encountering the same problems in daily life time and time again, and do you want to shake off a feeling you just can’t put your finger on? Do you often feel guilty and like to keep everyone on your side? Are you stuck in an unhealthy relationship or is contact with your parents difficult? How do you learn to deal with this, so you can experience more calm in your life? Stubborn patterns in your life can often be traced back to your family system; the inseverable connection with your family members. Just like nature, this system has invisible laws you’re often unaware of, but have significant influence on your life. This handbook, full of practical tips and straightforward theories, explains how you can make systemic laws work for you, in order to live life to the full. Using the fountain as metaphor for the family system, you learn what your own, unique place is. Once in your place, you receive the flow essential to how your life progresses. Many people are unconsciously not in their rightful place, meaning they can experience problems in all kinds of areas. This book provides insight into the working of the fountain and gives you more control over your life. ‘When you travel, you take your own patterns with you. I too still have a lot of work to do on myself. During my last trip I read ‘The Fountain’. I was intrigued by the theory: the insights help to keep growing as a human being.’ Floortje Dessing Find your rightful place using the fountain and allow your life to go better than ever before. Els van Steijn (1969) is team trainer and coach and is specialised in the systemic perspective. She applies systemic working in her coaching practice and guides family and organisational constellations. For her clients, The Fountain is an eye-opener and the missing piece of the puzzle needed to effectively take the next step.

€ 12,50
Mijn leven, mijn werk - E-book

Dit is het boek van Bert Hellinger dat je gelezen moet hebben. Zijn levensverhaal is boeiend maar de inzichten die hij heeft opgedaan door familieopstellingen zijn het grootste geschenk.Over het leven, geluk en innerlijke vrede Bert Hellinger is niet alleen een van de meest succesvolle, maar ook een van de meest gezichtsbepalende en controversiële persoonlijkheden in de ontwikkeling van systemisch werk. Over zijn persoonlijke leven heeft hij eerder nog nauwelijks iets geschreven, ondanks zijn omvangrijke oeuvre. Voor het eerst nu vertelt Bert Hellinger over zijn leven als jongeman, als priester in Zuid-Afrika, als therapeut en hoe hij zijn methode van familieopstellingen ontwikkeld heeft. Daarbij geeft hij diepgaande inzichten in zijn ideeënwereld, zijn inzichten in wat families ziek maakt en voorkomt dat de individuele familieleden een vervult en gelukkig leven kunnen leiden. Dit boek is daarmee ook een gids voor een gelukkig leven waarin iedereen in liefde innerlijke vrede kan vinden.

€ 22,95
Systemic Leadership Fan

Wave against the current by asking the right questions.Wave against the current by asking the right questions. Barbara Hoogenboom, Jan Jacob Stam en Bibi Schreuder have combined their knowledge and translated it into questions that you can ask per theme. 224 questions spread over 45 themes. Every question has the potential to help you a step further.

€ 12,95
Rake Vragen - E-book

Stop met hard werken om problemen op te lossen. Vooral die problemen die steeds in een andere vorm terugkomen. Zoek naar de reden waarom het probleem in kwestie een goede oplossing is. Vind wat er vast zit. Rake Vragen helpen je. Door het stellen van Rake Vragen komt er beweging in situaties die vastzitten. In werk en privé. Bij jezelf of anderen. Door vragen als: Van wie is dit probleem? Is het van jou of hoort het elders? Of: Waar moet de toestemming voor beweging vandaan komen? En: Wat raak je kwijt als je dit probleem niet meer hebt? Stap voor stap leer je in dit boek hoe je dat doet, Rake Vragen stellen. Je krijgt kant-en-klare Rake Vragen. Je leert ook hoe je zelf je eigen Rake Vragen kunt formuleren. En hoe je de vraag zó kunt stellen dat het raak is. Siets Bakker (1973) heeft in haar vak als organisatieadviseur tientallen directies en MT's begeleid in hun verandervraagstukken. Ze is een voorloper als het gaat om toegepast systemisch werk. Siets is opgeleid als begeleider van familie- en organisatieopstellingen maar vindt het veel interessanter om vormen te vinden waarin systemische kennis op een dagelijkse en praktische manier kan worden toegepast. Het boek Rake Vragen is het resultaat van haar kennis en expertise.

€ 14,95
De fontein vind je plek - E-book

Loop je in je dagelijks leven keer op keer tegen dezelfde patronen en problemen aan? Voel je je vaak schuldig en houd je iedereen graag te vriend? Of zit je vast in een verkeerde relatie, heb je veel conflicten met je ouders en loop je al tijden rond met een onbestemd gevoel? Hardnekkige patronen in je leven zijn vaak terug te voeren op je familiesysteem; de onlosmakelijke verbinding met al je familieleden. Net als de natuur kent dat systeem onzichtbare wetmatigheden waarvan je je vaak niet bewust bent, maar die grote invloed op je leven uitoefenen. Dit handboek vol praktische tips en heldere theorieën legt uit hoe je deze systemische wetmatigheden voor je kunt laten werken, om daarmee op volle kracht in het leven te komen staan. Aan de hand van de fontein als metafoor voor het familiesysteem leer je wat jouw eigen, unieke plek is. Op die plek ontvang je de stroming die essentieel is voor hoe je leven verloopt. Veel mensen staan onbewust niet op de juiste plek, waardoor ze op allerlei vlakken problemen kunnen ervaren. Met behulp van dit boek krijg je inzicht in de werking van de fontein en meer grip op je leven. Vind je eigen plek met behulp van de fontein en laat het jezelf beter gaan dan ooit. Els van Steijn (1969) is teamtrainer en coach en is gespecialiseerd in het systemische perspectief. Ze past het systemisch werken toe in haar coachingspraktijk en begeleidt daarnaast familie- en organisatieopstellingen. Voor haar cliënten is de fontein vaak een eyeopener en het ontbrekende stukje van de puzzel dat nodig is om de volgende stap effectief te kunnen zetten.

€ 26,95
De Bewegingen van de geest

Bert Hellinger schrijft in 'De Bewegingen van de geest' over een scheppende kracht die ver uitreikt boven individuele mensen, families en culturen. Het boek leert u over een nieuwe dimensie in menselijke relaties. Die van toepassing zijn in de relatie tussen man en vrouw, ouders en kinderen, hemel en aarde. In liefde en conflict, in ziekte en gezondheid en in leven en dood. Een dimensie die schept en verbindt. Voorbij goed en kwaad. Het is de basis van de hedendaagse interpretatie van Bert en Sophie Hellinger op dit moment. Het is een handboek voor iedereen die geïnteresseerd is in helpen in afstemming met de bewegingen van de geest. Voor professionele hulpverleners en begeleiders van opstellingen is dit boek een onmisbare hulpbron. Voor diegenen die familieopstellingen kennen: met de Bewegingen van de geest brengt Hellinger opstellingen in een nieuwe dimensie. Meestal worden maar één of twee representanten opgesteld waarna de begeleider uiterst terughoudend handelt in afstemming met de bewegingen van de geest. Het is geen gemakkelijk leesbaar boek: het vraagt aandacht en contact. Maar met als beloning verdiepende inzichten die een bron zijn van voeding, kracht en inspiratie. Oorspronkelijk verschenen onder de titel 'Hellinger Sciencia'. Vertaald uit het Duits door Jan Jacob Stam en Anton de Kroon

€ 26,95
Systemic leadership

Leadership needs systemic awareness. That starts by knowing that systems lead. Not the leader.Systems Lead. They lead the whole and they lead the individual. This applies to leaders too. And this makes leadership about leading and following, about knowing and acknowledging, about going with the flow ánd about swimming against the current. Because sometimes you need to swim against the current of life to find a meaningful source there, before allowing yourself to flow with the force of the organisational system. This book will tell you what a system demands of leadership. How organisations can flourish and flow from a systemic perspective. Authors Jan Jacob Stam (1954) and Barbara Hoogenboom (1972) are seen as authorities in this area worldwide. Much of what we know today about organisations on a systemic level, was discovered and given form and language by the Bert Hellinger Institute the Netherlands. Stam and Hoogenboom are founder and owners of this leading institute.

€ 22,95
Systemic consulting

This is a practical book. A book for consultants, coaches, managers and anyone who wants to understand, improve or change the functioning of a company, department or team.Consultants are usually invited to work in an organisation when its own managers are unable to find solutions to business problems. Then expert help is brought in – on a temporary basis. Systemic consulting is uniquely different from any other consulting approach in that it is not the consultant who is the expert, but the organisation itself. The authors regard org

€ 19,95
Rake vragen

50 Kaarten met Rake Vragen. De vragen openen nieuwe perspectieven en brengen je op andere lagen. Iedere vraag heeft zo de potentie je wereld te veranderen. Met methodes en tips over hoe je de kaarten kunt gebruiken. Op de achterkant staan allerlei symbolen, ook de systemische symbolen voor mannen, vrouwen en kinderen. Zo kunnen de vragen gebruikt worden in combinatie met tafelopstellingen. De kaarten set is ontwikkeld door Siets Bakker en Elles Kramer, geïnspireerd op de vragen van Jan Jacob Stam en Anton de Kroon. De kaarten zijn mooi vormgegeven en uitgevoerd. Hier kun je altijd mee aankomen bij je cliënten en opdrachtgevers. Of je de kaarten cadeau doet of gebruikt. De kaarten worden ondersteund door extra informatie op www.rakevragen.com

€ 25,95
Systemic Transitionmanagement

Another book on organisational change? Indeed! You already know that a new framework, a different process or an adjusted IT system isn't enough to achieve a significant change. In order for employees and teams to truly behave differently, they have to go through a psychological transition. Otherwise, a change is no more than a rearrangement of chairs. Change becomes easier when you take charge of that psychological transition. That's what this book is about. A bestseller in The Netherlands.  As a manager or advisor, you can drastically increase your impact on change by looking through the lens of Systemic Transition Management and intervening accordingly. This book provides simple, pragmatic tools that will help you understand and influence persistent behaviour in teams and organisations. That is, if you are prepared to allow your view on organisational change to be changed for good.

€ 22,50
Rake vragen

Als iets niet wil lukken, dat zit het ergens vast. Rake Vragen maken los wat vastzit.Stop met hard werken om problemen op te lossen. Vooral die problemen die steeds in een andere vorm terugkomen. Zoek naar de reden waarom het probleem in kwestie een goede oplossing is. Vind wat er vast zit. Rake Vragen helpen je. Door het stellen van rake vragen komt er beweging in situaties die vastzitten. In werk en privé. Bij jezelf of anderen. Door vragen als: Van wie is dit probleem? Is het van jou of hoort het elders? Of: Waar moet de toestemming voor beweging vandaan komen? En: Wat raak je kwijt als je dit probleem niet meer hebt? Stap voor stap leer je in dit boek hoe je dat doet, Rake Vragen stellen. Je krijgt kant-en-klare rake vragen. Je leert ook hoe je zelf je eigen rake vragen kunt formuleren. En hoe je de vraag zó kunt stellen dat het raak is.